admin@innova-tool.com

Auditoria Interna d'Empreses a Barcelona

L'auditoria interna és una activitat independent i objectiva de supervisió i consultoria dissenyada per afegir valor i millorar en els processos d'una organització. En cas que tinguis alguna norma ISO implantada, anualment la norma requereix que es faci una auditoria interna amb personal extern perquè sigui més efectiva aquesta norma.

A Innovatool oferim aquest servei, per tal de poder-vos ajudar anualment a passar satisfactòriament l'auditoria externa.

Auditem la teva empresa a Girona

Molts dels nostres clients, tot i no complir els límits establerts anteriorment, decideixen auditar els seus comptes anuals en considerar que els reporta una sèrie d'avantatges, com poden ser:

Mostra de més transparència i claredat.

Una empresa auditada, dóna una imatge de més transparència i claredat al mercat, cap als seus clients, proveïdors, entitats financeres o accionistes aliens a la gestió diària de la societat.

El cas de les auditories voluntàries, en no existir l'obligació legal d'auditar-se, és una declaració d'intencions dels accionistes/propietaris i administradors de l'entitat respecte de la transparència, la claredat i la qualitat de la informació financera subministrada als comptes anuals .


Contribueix a facilitar laccés a la concessió de finançament.

La transparència, la claredat i la confiança en la informació mostrada en els comptes anuals auditats solen suposar en una confiança més gran de les entitats financeres i dels seus departaments d'anàlisi de risc per autoritzar les operacions financeres.


Pot ajudar a evitar conflictes entre accionistes

Moltes vegades els problemes accionarials sorgeixen de la pèrdua de confiança en la informació comptable subministrada en els comptes anuals. El fet que aquesta es verifiqui i auditi per un tercer independent contribueix que aquesta confiança no desaparegui i que fins i tot s'enforteixi.


Permet comprovar la fiabilitat dels sistemes de control intern i davaluació de riscos de lentitat a auditar.

El procés d'auditoria comporta l'execució d'una sèrie de procediments entre els quals s'inclou la realització d'una revisió dels sistemes de control intern de l'entitat per mitigar els riscos que poden afectar l'entitat en el negoci diari (per exemple: risc de frau, malversació d'actius, evasió de controls de supervisió, risc de registre de transaccions de manera incorrecta o inapropiada per un ús erroni dels sistemes d'informació, o per desconeixement de com es registren determinades transaccions,…)

L'objectiu d'aquests procediments no és el de realitzar una auditoria dels sistemes i processos de control intern, però si una avaluació dels mateixos, en el context de l'auditoria, que pot ajudar a identificar errors potencials que altrament no són advertits .


Ajuda a mantenir una cultura de qualitat a l'àrea financera.

El fet de sotmetre a auditoria els comptes anuals de l'entitat suposa que el personal encarregat de les tasques administratives, comptables i financeres, amb impacte en els comptes anuals, afrontin la realització de la feina amb una cultura de càlides, en estar sotmès a l'anàlisi d'un revisor extern i independent.


Si necessites una consultoria especialista a l'auditoria interna d'empreses a Barcelona, truca'ns i sol·licita assessorament.
COMPROMIS
A Innova-Tool ens involucrem com si fóssim part del seu equip de treball.
INNOVACIÓ
Estiguem constantment incorporant noves tècniques i serveis d'assessorament.
EXPERIENCIA
El nostre equip humà té més de 10 anys d'experiència a l'assessorament integral d'empreses.
Truca'ns al

Per què escollir Innova Tool?

D'una banda, atorguem fiabilitat als estats financers i comptes anuals de l'entitat auditada, aportant transparència a la seva gestió i al mercat on es desenvolupa gràcies a l'auditoria.

D'altra banda, identifiquem i anticipem possibles riscos i àrees de millora per ajudar a l'estabilitat i el futur del negoci dels nostres clients mitjançant coneixement profund de les operacions de l'entitat auditada, dels seus sistemes, controls i de l'entorn en què opera. Perquè sabem que anticipar-se i prendre decisions fonamentades és bàsic en el desenvolupament del negoci.

Tot això, aplicant les darreres eines informàtiques, que ens permeten assolir els nostres objectius amb un alt grau d'eficiència, sense modificar la qualitat del servei, alhora que ens permet oferir uns honoraris raonables.
PROFESSIONALITAT
A Innova-Tool comptem amb Consultors amb experiència contrastable i auditors qualificats per Entitats Acreditades per ENAC.
RODALIA
Desenvolupem la nostra consultoria al seu lloc de treball, integrant-nos i coneixent l'equip de cada empresa.
VINCULACIÓ
En cap cas no es cobrarà la darrera factura fins que no s'hagi aconseguit satisfer l'objectiu final del client.
INNOVA TOOL
Si necessiteu una empresa professional per a la implantació de sistemes de gestió ISO, seguretat alimentària APPCC, registre sanitari i altres gestions per a la vostra empresa, som la vostra millor opció a Girona i resta de Catalunya.
ZONES D'ACTUACIÓ
Delegación Alicante
Girona, Barcelona i resta de Catalunya
admin@innova-tool.com
® Innova-Tool | Catalunya
© Web creada por Local Marketing