admin@innova-tool.com

Implantació i Certificació en Seguretat Alimentària

A Innova Tool implantem totes les normes de seguretat alimentària (IFS, APPCC, RGSA, BRC, ISO 22000) a Girona i a tot Catalunya.

El nostre objectiu és facilitar a les empreses tot el procés. Ens enfoquem a entendre l'organització i com treballa per adaptar la norma a la bona feina de l'empresa. D'aquesta manera, els canvis són mínims, així com els esforços en recursos i temps.

APPCC

Què és? Sistema d'Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC) és un mètode reconegut i acceptat internacionalment per garantir la seguretat dels Aliments.


És un sistema científic, racional, amb un enfocament sistemàtic i preventiu per identificar, avaluar i controlar els perills rellevants trobats durant la preparació, transformació, elaboració, manipulació i posada a la venda o subministrament al consumidor final dels productes alimentaris.

La implantació daquest sistema és de caràcter obligatori per al compliment de la RD 640/2006


A qui va dirigit? Aquest sistema s'aplica a organitzacions o empreses que estiguin dins de la indústria alimentària i casos específics de la indústria farmacèutica i cosmètica.


Quins són els beneficis?

• Permet accedir a nous mercats gràcies al seu increment quant a qualitat i compliment de requisits de molts dels grans distribuïdors.

• Suposa una diferència competitiva.

• Fàcilment integrable amb altres normes de seguretat alimentària com ara BRC o ISO 22000.

• Major facilitat per a la comparació i transparència al llarg de tota la cadena de subministrament.

• Permet conciliar la seguretat alimentària i el control de qualitat.

• Facilita el control de totes les etapes de producció, reduint al màxim els perills de contaminació, assegurant la innocuïtat dels aliments produïts i/o envasats.

• Proporciona als clients una visió panoràmica de les fortaleses i debilitats dels proveïdors.


Si busqueu una consultoria especialista en la implantació del sistema d'anàlisi de perills i punts crítics de control (APPCC) a Girona, consulteu amb nosaltres i us assessorarem sense compromís.

IFS Food

Què és? Norma de seguretat alimentària reconeguda per la GFSI (Global Food Safety Initiative) que permet fer auditories centrant-se amb la seguretat i la qualitat alimentària dels productes processats. Aquesta norma s'aplica quan els productes són processats o quan hi ha un perill de contaminació del producte durant l'envasament primari.

Els objectius principals són:

• Establir una norma comuna amb un sistema davaluació uniforme.
• Treballar amb entitats de certificació acreditades i auditors qualificats IFS.
• Assegurar la comparabilitat i la transparència a través de tota la cadena de subministrament.
• Reduir costos i temps pels fabricants i els distribuïdors.


A qui va dirigit? A totes les empreses del sector alimentari, tant aquelles que processen com les que envasen els aliments a granel.

Els capítols que componen aquesta normativa són:

1. Responsabilitat de la direcció (la puntuació del personal directiu)
2. Sistema de gestió de qualitat i seguretat alimentària (el sistema APPCC)
3. Gestió dels recursos (les normes per a cada equip de treballadors)
4. Planificació i procés de producció (estàndards de seguretat de la normativa)
5. Medicació, anàlisi i millora (sistema de seguretat alimentària de la millora contínua)
6. Food defense (actes intencionats o deliberats de contaminació o manipulació)


Quins són els beneficis?

Beneficis del departament de producció:

• Millora la relació entre la direcció i el personal en relació amb les bones pràctiques, les normes i els procediments.
• Seguiment del compliment de les regulacions alimentàries.
• Millora lús dels recursos.
• Reducció de les necessitats auditories dels clients.
• Auditories independents de terceres parts.
• Millor flexibilitat a través de la implementació individual degut a un enfocament basat en el risc.

Beneficis del departament de màrqueting:

• Millora de la reputació de l'empresa com a fabricant d'alta qualitat i productes segurs.
• Capacitat per negociar amb els clients que requereixen auditories de terceres parts.
• Ús del logotip IFS i el certificat per demostrar el compliment dels estàndards més alts.


Si busqueu una consultoria especialista en la implantació de la norma de seguretat alimentària IFS FOOD a Girona, consulta amb nosaltres i t'assessorarem sense compromís.

IFS Global Markets Food

Què és? Programa estandarditzat per a la seguretat alimentària tant per a distribuïdors com per a la indústria alimentària, reconeguda per la GFSI (Global Food Safety Initiative). És una eina que estableix un sistema de gestió de seguretat alimentària, les bones pràctiques de fabricació, el control de perills alimentaris i implementa les normes IFS pas a pas en un període de temps definit.

Els objectius principals són:

• Facilitar l'accés al mercat local.
• Establir l'acceptació mútua a la cadena de subministrament.
• Proveir un marc de treball per al desenvolupament i l'avaluació d'empreses petites i/o menys desenvolupades.


A qui va dirigit?
A les empreses petites i/o menys desenvolupades en procediments de seguretat alimentària.

El programa inclou la llista de requisits amb el protocol davaluació que porta al compliment de:

1. Nivell bàsic

• Sistemes de gestió de la seguretat alimentària (especificacions incloent alliberament del producte, traçabilitat, gestió d'incidents, control de productes no conformes i accions correctives)
• Bones pràctiques de fabricació (higiene personal, medi ambient, neteja i desinfecció, control de contaminació del producte, control de plagues i control de qualitat de l'aigua)
• Control de perills alimentaris (general, específic i control d'al·lèrgens)

2. Nivell intermedi

• Sistema de gestió de la seguretat alimentària (responsabilitat de la direcció, requisits de la documentació general, procediments, gestió de reclamacions, control de mesures i vigilància dels equips, anàlisi del producte, compres, homologació de proveïdors, realització de vigilància i formació)
• Bones pràctiques de fabricació (instal·lacions i manteniment d'equips, instal·lacions del personal, gestió de residus, emmagatzematge i transport)
• APPCC i requisits addicionals (APPCC, Food Defense continu millorament del procés en seguretat alimentària amb l'objectiu d'obtenir)


3. Certificació IFS Food un període de temps definit.


Quins són els beneficis?

• IFS protocol d'avaluació per a empreses petites i/o menys desenvolupades.
• Reducció de la burocràcia amb els socis col·laboradors.
• Enfocament sistemàtic per obtenir la certificació de la norma IFS Food en un període definit.
• Sistema davaluació uniforme per millorar els processos interns.
• Continua millora del procés dins del sistema de puntuació de IFS.
• Transparència al llarg de la cadena de subministrament.
• Reducció de cost i temps per a la teva companyia així com per a proveïdors i distribuïdors
• Programari IFS auditXpress per a una obtenció fàcil de l'informe.
• IFS Audit portal per simplificar el seguiment dels proveïdors i dels socis via base de dades d'IFS.


Si busqueu una consultoria especialista en la implantació de la norma de seguretat alimentària IFS GLOBAL MARKETS FOOD a Girona, consulta amb nosaltres i t'assessorarem sense compromís.

IFS Logistics

Què és? És un sistema de certificació de la seguretat dels aliments i productes no alimentaris a les empreses que fan activitats logístiques com l'emmagatzematge, la distribució i el transport.

Els objectius principals són:

• Assegurar la comparabilitat i la transparència al llarg de la cadena de subministrament.
• Establir una norma amb un sistema davaluació uniforme.
• Reduir costos i temps a proveïdors i distribuïdors.
• Treballar amb entitats de certificació acreditades.


A qui va dirigit? A tots els transportistes pesants, trens, vaixells, avions i altres mitjans de transport, així com les instal·lacions d'emmagatzematge, ja sigui un proveïdor independent de serveis logístics com un minorista d'aliments i / o importador amb la seva pròpia instal·lació d'emmagatzematge.


Quins són els beneficis?

• Millorar la confiança entre el proveïdor i els productes.
• Reduir el temps de cerca dels proveïdors.
• Capacitat de reduir costos individuals mitjançant la combinació d'auditories que es poden fer alhora.
• Millora de la compressió entre direcció i personal en relació amb les normes i els procediments.
• Control del compliment de regulacions relacionades amb els aliments i productes no alimentaris.
• Reducció de les necessitats d'inspeccions per part dels clients.
• Auditories independents de terceres parts.
• Millora de reputació empresarial com a proveïdor de productes segurs i de qualitat.
• Capacitat per negociar amb clients que requereixen auditories de tercera part.
• Ús del logotip de IFS i el certificat per demostrar que compleixen els màxims estàndards de qualitat.


Si busqueu una consultoria especialista en la implantació de la norma de seguretat alimentària IFS LOGISTICS a Girona, consulta amb nosaltres i t'assessorarem sense compromís.

IFS Global Markets Logistics

Què és? És un programa que el seu objectiu principal és facilitar accés al mercat, crear acceptació mútua al llarg de la cadena de subministrament i proporcionar un entorn de formació, desenvolupament i avaluació de proveïdors petits i/o menys desenvolupats de serveis logístics. El programa inclou un protocol que ajuda a la millora continuada en sistemes de gestió de seguretat logística. Proporciona una bona oportunitat per fer els primers passos en el camí cap a la certificació IFS logística.

Els objectius principals són:

• Accés a mercats nacionals i internacionals.
• Acceptació al llarg de la cadena de subministrament.
• Suport de companyies petites i/o menys desenvolupades en els aspectes de formació, desenvolupament i avaluació.A qui va dirigit?
El programa s'adreça a proveïdors de serveis logístics i és aplicable a les activitats d'emmagatzematge i transport d'aliments i productes no alimentaris. Es divideix en nivells i els requisits dels quals seran implementats durant un període de temps definit:

1. Requisits nivell bàsic (gestió del producte segur i de qualitat, gestió de recursos, realització de serveis, responsabilitat de la direcció, mesures, anàlisis i millores)

2. Requisits nivell intermedi (Requisits addicionals en relació amb la gestió del producte segur i de qualitat, gestió de recursos, realització de serveis, mesures i anàlisis i millores, defensa del producte)

3. Certificació IFS Logística.


Quins són els beneficis?

• Un protocol d'avaluació IFS per a petites i menys desenvolupades companyies.
• Un enfocament sistemàtic, basat en el risc per aconseguir la norma IFS en un període de temps definit.
• Treballar amb entitats de certificació/proveïdors de serveis d'avaluació i assessors.
• Un sistema davaluació uniforme i diferenciat.
• Procés de millora contínua a través del sistema de puntuació IFS.
• Reducció de costos i temps per a totes les parts implicades.
• Un informe consistent i estructurat.
• Entrar a la base de dades IFS per a una gestió senzilla de proveïdors.
• Transparència al llarg de tota la cadena de subministrament.
• Reconeixement de distribuïdors a nivell mundial.
• Visibilitat a la base de dates IFS.
• Processos mesurables de millora contínua.


Si busqueu una consultoria especialista en la implantació de la norma de seguretat alimentària IFS GLOBAL MARKETS LOGISTICS a Girona, consulta amb nosaltres i t'assessorarem sense compromís.

IFS HPC

Què és? És una norma per auditar la qualitat i la seguretat de productes i/o processos dels fabricants de productes de neteja dús domèstic i de productes de cura personal. El desenvolupament d'aquesta norma ha estat possible gràcies al treball comú de les indústries del sector, els distribuïdors i les entitats de certificació que van tenir cura dels aspectes principals d'aquest estàndard i van tractar de reflectir en tot moment les necessitats d'aquest tipus d'indústries.

L'objectiu d'aquesta norma és assegurar que els fabricants d'aquests articles siguin capaços d'entregar productes de qualitat, assegurances i que compleixin les especificacions al mercat.


A qui va dirigit? Actua sobre quatre grups de productes; cosmètics, productes de neteja dús domèstic, productes domèstics dús diari i productes dhigiene personal.


Quins són els beneficis?

• El nucli daquesta norma és la gestió del risc, que permetrà a les companyies demostrar que els seus productes no representen cap perill per a la salut i/o la seguretat del consumidor.
• Cobreix la majoria dels requisits de la norma ISO 22716.
• L'auditoria està enfocada a la comprovació de la gestió del risc, especificacions del client, traçabilitat i maneig de les situacions de crisi entre altres paràmetres.
• Complir les especificacions dels clients.


Si busqueu una consultoria especialista en la implantació de la norma de seguretat alimentària IFS HPC a Girona, consulta amb nosaltres i t'assessorarem sense compromís.

IFS Global Markets HPC

Què és? És un programa normalitzat d'avaluació de seguretat no alimentària per a detallistes i fabricants de productes HPC de marca. El programa pretén donar suport a les “empreses petites i/o menys desenvolupades” en el desenvolupament dels seus sistemes de gestió de seguretat de productes i fer el primer pas cap a la implementació de la norma IFS HPC.

El programa inclou diferents nivells davaluació i un protocol per enfocar el procés de millora contínua i la implementació dun sistema complet de la gestió de la seguretat del producte.


Els objectius principals són:

• Facilitar l'accés al mercat local.
• Crear l
acceptació mútua al llarg de la cadena de subministrament.
• Proporcionar un marc per ajudar les petites empreses o empreses menys desenvolupades amb una mentoria, un desenvolupament i una avaluació.


A qui va dirigit?
Actua sobre petites empreses o empreses menys desenvolupades de detallistes i fabricants de productes HPC de marca.


Quins són els beneficis?

• Un enfocament sistemàtic per assolir la norma IFS HPC en un període de temps determinat.
• Requisits bàsics de qualificació pels òrgans de certificació.
• Un sistema uniforme davaluació consistent.
• Un sistema dinformació estructurat i coherent.
• La base de dades IFS per simplificar el seguiment de proveïdors i socis.


Si busqueu una consultoria especialista en la implantació de la norma de seguretat alimentària IFS GLOBAL MARKETS HPC a Girona, consulta amb nosaltres i t'assessorarem sense compromís.

IFS Broker

Què és? Una norma que va ser creada per garantir la seguretat i la qualitat dels productes i omplir el buit entre la producció i la distribució. Els socis comercials esperen que els brokers, agents comercials i importadors, comuniquin els requisits dels seus productes als productors, i que les especificacions siguin enteses i implementades.

Aquesta norma verifica les parts interessades per garantir que s'han implementat les mesures adequades al servei ofert, i que els proveïdors operin d'acord amb els requisits de qualitat i seguretat del producte. L'operació és voluntària i s'ha d'acordar entre l'empresa auditada i l'entitat de certificació.


Els objectius principals són els següents:

• Establir una norma comuna amb un sistema davaluació uniforme.
• Treballar amb entitats de certificació acreditades i amb auditors qualificats.
• Assegurar la comparabilitat i la transparència al llarg de tota la cadena de subministrament.
• Reduir costos i temps a proveïdors i distribuïdors.


A qui va dirigit?
A agències comercials, importadors i en aliments o productes d'ús domèstic i cura personal/material d'envasament.

La norma inclou els punts següents:

1. Responsabilitat de la direcció.
2. Sistema de gestió de la qualitat i seguretat del producte.
3. Gestió dels productes.
4. Mediacions, anàlisis i millores.
5. Avaluació de Food/Product defense.


Quins són els beneficis?
La certificació d'IFS pot oferir un gran nombre de beneficis a empreses que cerquen la qualitat, la seguretat alimentària i la satisfacció del consumidor.

• Millorar la confiança entre els proveïdors i els productes.
• Reduir el temps dedicat a la cerca de proveïdors.
• Menys temps dedicat a la reelaboració del producte a tornar productes que no compleixen les especificacions.
• Diligència deguda.
• Capacitat de reduir els costos d'auditories mitjançant la combinació de diverses alhora.
• Es millora la comprensió entre la direcció i el personal en relació amb les normes i els procediments.
• Control del compliment de regulacions relacionades amb els aliments i productes no alimentaris.
• Ús més efectiu dels recursos.
• Reducció de la necessitat d'inspeccions per part dels clients.
• Auditories independents de terceres parts.
• Capacitat de reduir costos individuals mitjançant la combinació d'auditories que es poden fer alhora.
• Millora de la reputació empresarial com a proveïdor de productes segurs i de qualitat.
• Capacitat per negociar amb els clients que requereixen auditories de tercera part.
• Ús del logotip d'IFS i el certificat, per demostrar que es compleixen els màxims estàndards de qualitat.


Si busqueu una consultoria especialista en la implantació de la norma de seguretat alimentària IFS BROKER a Girona, consulta amb nosaltres i t'assessorarem sense compromís.

IFS PACsecure

Què és? És una norma que certifica la seguretat i la qualitat dels materials d'envasament i és aplicable als fabricants de tot tipus d'envasos, primaris i secundaris. Té quaderns de treball disponibles per a la implementació del sistema d'APPCC dissenyats per a PAC, específicament per al sector dels envasos. Aquestes eines són útils per identificar perills potencials trobats en els 24 processos de producció més comuns al material d'envasament.

Els objectius principals són els següents:

• Aportar seguretat alimentària per a tots els materials d'envasament.
• Establir una norma comuna amb un sistema davaluació uniforme.
• Treballar amb entitats de certificació acreditades i auditors IFS qualificats.
• Assegurar la comparabilitat i la transparència al llarg de tota la cadena de subministrament.
• Reduir costos i temps a fabricants i distribuïdors.
• Complir els requisits de GFSI.


A qui va dirigit?
Per a tots els fabricants dʻenvasos flexibles, plàstics rígids, paper, metall, vidre i altres materials naturals.


Quins són els beneficis?

Beneficis al departament de producció:

• Millora de la relació entre la Direcció i el personal en relació amb les bones pràctiques, normes i procediments.
• Seguiment del compliment de les regulacions.
• Major eficiència en lús dels recursos.
• Reducció de la necessitat auditories de clients.
• Auditories independents de terceres parts.
• Millor flexibilitat a través de la implementació individual degut a un enfocament basat en el risc.


Beneficis al departament de màrqueting:

• Millora de la reputació de l'empresa com a fabricant d'alta qualitat i seguretat dels envasos.
• Habilitat per negociar amb clients que requereixen auditories externes.
• L'ús del logotip IFS PACsecure i el certificat per demostrar el compliment dels estàndards més alts.


Si busqueu una consultoria especialista en la implantació de la norma de seguretat alimentària IFS PACsecure a Girona, consulta amb nosaltres i t'assessorarem sense compromís.

Certificació BRC

Què és? és l'estàndard de certificació de producte promogut pel British Retail Consortium, que representa el 90% dels distribuïdors anglesos.


A qui va dirigit?
BRC ha establert diversos estàndards per als productes dels seus distribuïdors que s'estableixen com a garantia de qualitat per a diferents sectors:

• BRC Global Standard Food per a fabricants de productes alimentaris.
• BRC Global Standard Storage & Distribution per a companyies de logística i per a distribuïdors de productes alimentaris.
• BRC IOP Global Standard Food Packaging per a fabricants de packaging, tant alimentaris com no alimentaris.
• BRC Global Standard Consumer Product per a fabricants de productes no alimentaris.

BRC és una norma de compliment obligat per als proveïdors de productes alimentaris a les grans i mitjanes superfícies del Regne Unit. Inclou requisits i recomanacions aplicables a la manipulació de qualsevol tipus de producte alimentari en qualsevol de les fases posteriors a la producció primària (preparació, fabricació, transformació, envasament, emmagatzematge, transport, distribució, manipulació i venda o subministrament al consumidor).


Requereix la implantació del Sistema d'Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC), un sistema de gestió de qualitat documentat i efectiu, la implantació de Prerequisits (elements d'Higiene Alimentària): control de requisits de disseny de locals, instal·lacions, productes , processos i personal.


Quins són els beneficis?

• Facilita el control de totes les etapes de producció, reduint al màxim els perills de contaminació, assegurant la innocuïtat dels aliments produïts i/o envasats.
• Elimina auditories múltiples de tècnics i terceres parts.
• Garanteix el compliment de requisits oficials, del mercat i del comprador.
• Reducció de costos per augmentar l'eficiència dels recursos associats.


Si busqueu una consultoria especialista en la certificació de producte promogut pel British Retail Consortium (BRC) a Girona, consulta amb nosaltres i t'assessorarem sense compromís.

ISO 22000:2018

Què és? és una norma internacional que defineix els requisits que ha de complir un sistema de gestió de seguretat alimentària per assegurar la innocuïtat dels aliments al llarg de tota la cadena alimentària des de la “granja fins a la nevera”.


A qui va dirigit?
Pot ser aplicada per a tot tipus d'organitzacions involucrades a la cadena alimentària. (Productors primaris, transformadors d'aliments, transportistes, operadors d'emmagatzematge i subcontractistes, organitzacions interrelacionades amb la cadena alimentària: productors d'equips, material d'envàs i embalatge, agents de neteja…)

Conté requisits encaminats a satisfer les demandes de seguretat alimentària dels consumidors/clients (p.ex: grans superfícies de distribució) i autoritats sanitàries, disminuint així la pressió d'auditories de clients i d'organismes sanitaris oficials.

Es pot implantar de forma individual o en combinació amb altres sistemes de gestió, amb certificació o sense per una tercera part.


Combina els següents 4 elements clau de Seguretat Alimentària

1- Comunicació interactiva al llarg de la cadena alimentària.
2- Entorn favorable (infraestructura i programes de manteniment).
3- Control dels perills validat i verificat mitjançant la combinació de mesures de control, gestionades per: Pla APPCC, Programes.
4- Prerequisits (PPR) i PPR operatius.


Quins són els beneficis?

• Comunicació organitzada i orientada a un mateix objectiu entre les parts comercials.
• Optimització de recursos (interns i al llarg de la cadena alimentària)
• Confiança generada als nostres clients.
• Estalvi de recursos: es redueix el volum d'auditories de clients.


Si busqueu una consultoria especialista en la implantació de la norma de seguretat alimentària ISO 22000:2018 a Girona, consulta amb nosaltres i t'assessorarem sense compromís.

RGSA (Registre Sanitari)

Què és? El Registre general sanitari d'aliments (RGSA) és un òrgan administratiu d'inscripció obligatòria de tots els aliments i empreses que es produeixen a Espanya amb l'objecte, sense entorpir la lliure circulació de mercaderies, assegurar-se la possibilitat de poder intervenir de manera ràpida i eficaç en una situació de perill per a la salut pública.


A qui va dirigit?

• Tota indústria de productes alimentaris i alimentaris destinats al consum humà.
• Tota indústria de materials destinats a estar en contacte amb aquells productes.
• Tota indústria de detergents, desinfectants i plaguicides d'ús a la indústria alimentària.
• Tota indústria de substàncies, inclòs material macromolecular, per a l'elaboració de materials d'envàs i embalatge, destinats a estar en contacte amb els aliments.


Quins són els beneficis?

• Es millora l'eficàcia.
• Satisfacció del client.
• Millora la Qualitat a tots els nivells de l'empresa i els productes.
• Compliment dels aspectes legals.
• Prevenció de riscos.


Si busqueu una consultoria especialista en el registre i implantació del Registre Sanitari Alimentari (RGSA) a Girona, consulta amb nosaltres i t'assessorarem sense compromís.

V-LABEL

Què és? El segell V-Label és un símbol registrat i reconegut internacionalment per a l'etiquetatge de productes i serveis vegans i vegetarians. Per als consumidors, és una guia senzilla i fiable per ajudar-los quan estan de compres. Amb V-Label, les empreses promouen la transparència i la claredat. No se certifiquen empreses o marques, sinó que se certifica cada producte, cosa que encara garanteix més al consumidor sobre la seva qualitat.


OBJECTIUS.

• V-Label té com a objectiu donar visibilitat sobre el progrés i el creixement de la indústria vegana i de les pràctiques comercials sostenibles.
• D'aquesta manera, donaria peu que més organitzacions entressin en aquest sector.
• Promoure la col·laboració entre les organitzacions europees actives en el camp del veganisme i el vegetarianisme.
• Aconseguir que els clients d aquests productes associïn els productes que continguin aquest símbol amb productes segurs i fiables.


A qui va dirigit? Va dirigit a un públic variat objectiu que creix sense parar. Aquest creixement i diversitat es deu a raons ambientals, de salut, religioses o ètiques, entre d'altres. Cada vegada més consumidors estan escollint un estil de vida vegà o vegetarià, i, per tant, les demandes cada vegada són més grans.Quins són els beneficis?

V-Label promou que el mercat que està en creixement continu i ràpid sigui transparent de manera que els productes vegans i vegetarians cada cop seran més fiables i demandats.

Dia a dia veiem com hi ha augments de qualitat i diversitat dels productes i serveis vegans i vegetarians.

• És una eina que promou la transparència i la claredat.
• Garanteix el correcte etiquetatge dels productes vegans i vegetarians i això produeix que cada cop hi hagi més productes d'aquestes característiques
• És una eina líder al mercat i proporcionarà al teu producte un prestigi característic
• Garanteix credibilitat gràcies a inspeccions fiables.
• Ens dóna claredat, ens estableix uns criteris estandarditzats per als productes vegans i vegetarians.
• Orientació. Decisions fàcils de forma ràpida.Si busqueu una consultoria especialista en el registre i implantació del segell vegà i vegetarià V-LABEL a Girona, consulta amb nosaltres i t'assessorarem sense compromís.

IFS WHOLESALE / CASH & CARRY

Què és? És una norma que s'ha desenvolupat per optimitzar el procés d'auditoria de majoristes i mercats de Cash & Carry. Aquests dos tipus de mercats diferents són la connexió important entre productors i transformadors així com els clients comercials. A més de comercialitzar una àmplia gamma de productes, també pot dur a terme certs tractaments i/o activitats de producció i desenvolupament de noves marques. Depenent del negoci principal de l'empresa, s'aplicarà una llista de requisits adaptada al tipus d'activitat, ja sigui majorista o Cash & Carry. IFS Wholesale / Cash & Carry dóna l'opció de fer certificats multisite, per centre productius i mercats amb activitats similars, sota condicions específiques.


Els seus objectius són:

• Establir una norma comuna amb un sistema davaluació uniforme.
• Treballar amb entitats de certificació acreditades i auditors qualificats.
• Assegurar la comparabilitat i la transparència a través de tota la cadena de producció.
• Reduir els costos i el temps tant de proveïdors com de distribuïdors.

A qui va dirigit?

• Majoristes (també inclou certes activitats de tractament)
• Mercats Cash & Carry.
• Centre d'envasament per a fruita, vegetals o ous.


El llistat de requisits per a està dividit en 6 capítols:

1. Responsabilitat de la direcció.
2. Sistema de gestió de la qualitat i la seguretat del producte.
3. Gestió dels recursos.
4. Procés principal.
5. Mesures, anàlisis i millores.
6. Product defensa i food frau.


Quins són els beneficis?
Pot oferir un gran nombre de beneficis per a les empreses que s'esforcen per l'excel·lència en qualitat, la seguretat alimentària, la satisfacció del client i la investigació competitiva al mercat.

• Millora la comunicació entre la direcció i els treballadors respectant les bones pràctiques, normes i procediments.
• Supervisió del compliment de les regulacions dels aliments.
• Ús més eficaç dels recursos.
• Reducció de la necessitat auditories dels clients.
• Auditories independents de terceres parts.
• Capacitat de reduir el temps total d
auditoria mitjançant la combinació de múltiples auditories.
• Millor flexibilitat mitjançant la implementació individual degut a un enfocament basat en el risc.
• Millora de la reputació de l'empresa com a fabricant de productes segurs i de qualitat.
• Capacitat per negociar amb els clients que requereixen auditories a tercers.
• Utilització del logotip i el certificat IFS per demostrar el compliment dels estàndards més alts.


Si busqueu una consultoria especialista en la implantació de la norma de seguretat alimentària IFS WHOLESALE / CASH & CARRY a Girona, consulta amb nosaltres i t'assessorarem sense compromís.
COMPROMÍS
A Innova-Tool ens involucrem com si fóssim part del seu equip de treball.
INNOVACIÓ
Estiguem constantment incorporant noves tècniques i serveis d'assessorament.
EXPERIÈNCIA
El nostre equip humà té més de 10 anys d'experiència a l'assessorament integral d'empreses.
Truca'ns al

Busca una consultoria especialista en la implantació de seguretat alimentària?

El sector alimentari està patint una renovació, tant pel que fa al consumidor final com pel que fa als clients intermedis. Les empreses alimentàries són conscients que les grans distribuïdores estan ocupant una gran quota de mercat a través de les marques blanques, i les empreses que vulguin fabricar han de complir uns requisits de qualitat i seguretat alimentària. A més, els consumidors comencen a apreciar les empreses que tenen un reconeixement de qualitat i prefereixen els seus productes enfront dels altres empreses sense certificacions ni garanties.

A ISB Consultoria disposa d'un equip que us assessorarà per a la consecució d'una certificació del Sistema de Seguretat Alimentària que més s'adapti a les vostres necessitats.

• APPCC Anàlisi de perills i punts crítics de control.
• ISO 22000 Sistemes de Gestió de Seguretat Alimentària.
• Estàndard IFS.
• Traçabilitat.
• Protocols BRC i IFS
• V-LABEL
INNOVA TOOL
Si necessiteu una empresa professional per a la implantació de sistemes de gestió ISO, seguretat alimentària APPCC, registre sanitari i altres gestions per a la vostra empresa, som la vostra millor opció a Girona i resta de Catalunya.
ZONES D'ACTUACIÓ
Delegación Alicante
Girona, Barcelona i resta de Catalunya
admin@innova-tool.com
® Innova-Tool | Catalunya
© Web creada por Local Marketing